top of page

< 20210208 Dit is de brief van Els Truyman, Directeur stedelijke basisschool De Sterrenkijker aan 'Beste buur' m.b.t. 'Verbouwingswerken stedelijke basisschool De Sterrenkijker uitgesteld' 

< 20210216 Dit is de brief van Annick Holemans, buurtbewoner, aan Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen, in reactie op bovenstaande brief van Els Truyman  

bottom of page