top of page

Wij zijn een groep van verontruste bewoners van de Antwerpse Harmoniewijk die actie voeren om de tuin van De Sterrenkijker te behouden ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van leerlingen én buurtbewoners.

In 2017, toen de eerste geruchten de kop op staken omtrent de uitbreiding van De Sterrenkijker, hebben we door middel van een handtekeningenlijst al meer dan 60 buurtbewoners betrokken bij ons initiatief.

In 2018, toen de plannen een meer vaste vorm aannamen, hebben we ons initiatief uitgebreid met de distributie van flyers en raamposters. Het aantal medestanders is ondertussen verdubbeld tot ongeveer 120 personen.

bottom of page